สมัครสมาชิก


กฏระเบียบ ข้อบังคับใช้ในเซิร์ฟเวอร์

1.ห้ามใช้ถ้อยคำไม่สุภาพหรือหยาบคาย ในการเล่นหรือต้องการปั่นป่วนเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่นๆเพื่อได้รับความเสียหาย

2.ห้ามประกาศข้อความใดๆทีก่่อให้เกิดความเสียหายแก่เซิร์ฟเวอร์ หรือกระทบความมั่นคงภายในเซิร์ฟเวอร์ทุกกรณี

3.ห้ามส่งเสริม ล่อลวง ชักจูงหรือทำให้เกิดการกระทำใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย ชาติ ศาสนา

4.ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆ เด็ดขาด! โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางทีมงาน

5.ห้ามแอบอ้างเป็น GM หรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทุกช่องทาง มีโทษระงับไอดีถาวร

6.ห้ามทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนในลักษณะหลอกลวงผู้อื่น และตั้งราคาเกินจริงที่ส่อเจตนาทุกกรณี

7.ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือ แอบอ้างบุคคลอื่น หรือไม่เหมาะสม ในการกำหนดชื่อตัวละคร, ชื่อ Guild

8.ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกกรณี หากไม่แจ้งทีมงานมีโทษโดนแบนไอดี หรือสมรู้ร่วมคิดมีความผิดเท่ากัน

9.จีเอ็มมีสิทธิทุกอย่างในการ ปรับปรุง แก้ไข รีเซ็ทต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จำนวนไอดีทั้งหมด : 1049